CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG MINH
12/07/2012

Thông tin công ty

        Tên doanh nghiệp          : CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG MINH

        Tên giao dịch                  : CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG MINH

        Tên tiếng Anh                  : PHUONG MINH JOINT STOCK COMPANY

        Tên viết tắt                       : FUMICO; FMC

        Người đại diện                : Ông Trần Hữu Bảo                Chức vụ: Tổng giám đốc

        Địa chỉ trụ sở chính       : 16 Thống Nhất, Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

        Điện thoại                         : 054.2213720-2222058         

        Fax                                     : 054.3558733

        E-mail                                : sales@phuongminh.com.vn; info@phuongminh.com.vn

        Website                            : www.phuongminh.com.vn

        Số tài khoản                    : 102010000395403 tại chi nhánh NH Công thương T.T.Huế

        Số tài khoản                    : 0371000866006 tại NH ABBank T.T.Huế

        Số tài khoản                    : 5011102076001 tại NH Thương Mại Cổ Phần Quân Đội T.T.Huế

        Mã số thuế                       : 3300352914

[ In trang ]    [ Đóng lại ]