exit("a"); Thông tin công ty, thong tin cong ty #exit("a");
Dự án thi công
  • Bệnh viện Đa khoa Phong Điền Bệnh viện Đa khoa Phong Điền
  • Khách sạn Diamond Sea Khách sạn Diamond Sea
  • Khoa Y tế Cộng đồng - Đại học Y Dược Huế Khoa Y tế Cộng đồng - Đại học Y Dược Huế
  • Khu tái định cư làng cá Nại Hiên Đông - Đà Nẵng Khu tái định cư làng cá Nại Hiên Đông - Đà Nẵng
  • Văn phòng Petrolimex Đà Nẵng Văn phòng Petrolimex Đà Nẵng
  • Sân tập Goft công viên Thanh niên - Đà Nẵng Sân tập Goft công viên Thanh niên - Đà Nẵng
  • Tổng kho Dầu khí Chân Mây - GĐ2 Tổng kho Dầu khí Chân Mây - GĐ2
  • Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
Liên kết

Thông tin công ty

        Tên doanh nghiệp          : CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG MINH

        Tên giao dịch                  : CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG MINH

        Tên tiếng Anh                  : PHUONG MINH JOINT STOCK COMPANY

        Tên viết tắt                       : FUMICO; FMC

        Người đại diện                : Ông Trần Hữu Bảo                Chức vụ: Tổng giám đốc

        Địa chỉ trụ sở chính       : 16 Thống Nhất, Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

        Điện thoại                         : 054.2213720-2222058         

        Fax                                     : 054.3558733

        E-mail                                : sales@phuongminh.com.vn; info@phuongminh.com.vn

        Website                            : www.phuongminh.com.vn

        Số tài khoản                    : 102010000395403 tại chi nhánh NH Công thương T.T.Huế

        Số tài khoản                    : 0371000866006 tại NH ABBank T.T.Huế

        Số tài khoản                    : 5011102076001 tại NH Thương Mại Cổ Phần Quân Đội T.T.Huế

        Mã số thuế                       : 3300352914