exit("a"); Sản phẩm gia công cơ khí, san pham gia cong co khi #exit("a");