exit("a"); Năng lực thiết bị - nhà xưởng phân xưởng bê tông ly tâm, nang luc thiet bi - nha xuong phan xuong be tong ly tam #exit("a");