exit("a"); Năng lực thiết bị - nhà xưởng phân xưởng Cơ khí - Đúc kim loại, nang luc thiet bi - nha xuong phan xuong co khi - duc kim loai #exit("a");