exit("a"); Năng lực nhân sự, nang luc nhan su #exit("a");
Dự án thi công
  • Bệnh viện Đa khoa Phong Điền Bệnh viện Đa khoa Phong Điền
  • Khách sạn Diamond Sea Khách sạn Diamond Sea
  • Khoa Y tế Cộng đồng - Đại học Y Dược Huế Khoa Y tế Cộng đồng - Đại học Y Dược Huế
  • Khu tái định cư làng cá Nại Hiên Đông - Đà Nẵng Khu tái định cư làng cá Nại Hiên Đông - Đà Nẵng
  • Văn phòng Petrolimex Đà Nẵng Văn phòng Petrolimex Đà Nẵng
  • Sân tập Goft công viên Thanh niên - Đà Nẵng Sân tập Goft công viên Thanh niên - Đà Nẵng
  • Tổng kho Dầu khí Chân Mây - GĐ2 Tổng kho Dầu khí Chân Mây - GĐ2
  • Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
Liên kết

Năng lực nhân sự

Trình độ đại học: 39 người

Trình độ cao đẳng: 20 người

Công nhân nghề cơ khí: 60 người

Công nhân nghề đúc kim loại: 30 người

Công nhân sản xuất cột, cọc bê tông: 120 người

Công nhân xây lắp điện: 50 người

Công nhân ép cọc vận chuyển: 40 người

Công nhân bốc xếp: 09 người

 

Năng lực nhân sự phân xưởng thi công xây lắp điện

STT

Danh mục

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

I

Cán bộ chủ chốt

người

06

Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Phân xưởng có thời gian công tác tối thiểu trên 10 năm trong ngành Thi công xây lắp công trình điện.

1

Quản đốc phân xưởng

người

01

2

Phó quản đốc phân xưởng

người

04

3

Thống kê tổng hợp, vật tư

người

01

II

Cán bộ quản lý kỹ thuật

người

5

 

1

Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy

người

01

 

2

Kỹ sư Cơ khí kỹ thuật

người

01

 

3

Kỹ sư Điện

người 02  
4

Kỹ sư Điện Tử - Viễn Thông

người 01  

II

Lực lượng công nhân kỹ thuật

người

 

 

1

Thợ hàn, gò, gia công cơ khí

người

 

Có tay nghề > bậc 4/7

2

Thợ tiện, phay, bào

người

 

Có tay nghề > bậc 4/7

3

Thợ nấu luyện kim loại

người

 

Có tay nghề > bậc 4/7

4

Thợ chế tác mẫu

người

 

Có tay nghề > bậc 3/7

5

Thợ làm khuôn mẫu

người

 

Có tay nghề > bậc 4/7

6

Thợ làm sạch

người

 

Có tay nghề > bậc 3/7

 

Năng lực nhân sự đội thi công ép cọc

STT

Danh mục

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

I

Cán bộ chủ chốt

người

06

Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Phân xưởng có thời gian công tác tối thiểu trên 10 năm trong ngành thi công ép cọc

1

Quản đốc phân xưởng

người

01

2

Phó quản đốc phân xưởng

người

04

3

Thống kê tổng hợp, vật tư

người

01

II

Cán bộ quản lý kỹ thuật

người

03

 

1

Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy

người

01

 

2

Kỹ sư Cơ khí kỹ thuật

người

01

 

3

Kỹ sư xây dựng

người 01  

II

Lực lượng công nhân kỹ thuật

người

 

 

1

Thợ hàn, gò, gia công cơ khí

người

 

Có tay nghề > bậc 4/7

2

Thợ tiện, phay, bào

người

 

Có tay nghề > bậc 4/7

3

Thợ nấu luyện kim loại

người

 

Có tay nghề > bậc 4/7

4

Thợ chế tác mẫu

người

 

Có tay nghề > bậc 4/7

5

Thợ làm khuôn mẫu

người

 

Có tay nghề > bậc 4/7

6

Thợ làm sạch

người

 

Có tay nghề > bậc 3/7

 

Năng lực nhân sự phân xưởng bê tông ly tâm

STT

Danh mục

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

I

Cán bộ chủ chốt

người

03

Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Phân xưởng có thời gian công tác tối thiểu trên 15 năm trong ngành sản xuất bê tông đúc sẵn 

1

Quản đốc phân xưởng

người

01

2

Phó quản đốc phân xưởng

người

01

3

Thống kê tổng hợp, vật tư

người

01

II

Cán bộ quản lý kỹ thuật

người

06

 

1

Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy

người

03

 

2

Kỹ sư xây dựng

người

03

 

II

Lực lượng công nhân kỹ thuật

người

78

 

1

Thợ hàn, gia công nòng thép

người

20

Có tay nghề > bậc 5/7

2

Thợ lành nghề

người

58

Có tay nghề > bậc 4/7

 

Năng lực nhân sự phân xưởng Cơ khí - Đúc kim loại

STT

Danh mục

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

I

Cán bộ chủ chốt

người

06

Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Phân xưởng có thời gian công tác tối thiểu trên 10 năm trong ngành Đúc kim loại và Gia công cơ khí

1

Quản đốc phân xưởng

người

01

2

Phó quản đốc phân xưởng

người

04

3

Thống kê tổng hợp, vật tư

người

01

II

Cán bộ quản lý kỹ thuật

người

03

 

1

Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy

người

01

 

2

Kỹ sư Cơ khí kỹ thuật

người

02

 

II

Lực lượng công nhân kỹ thuật

người

80

 

1

Thợ hàn, gò, gia công cơ khí

người

50

Có tay nghề > bậc 5/7

2

Thợ tiện, phay, bào

người

10

Có tay nghề > bậc 4/7

3

Thợ nấu luyện kim loại

người

5

Có tay nghề > bậc 4/7

4

Thợ chế tác mẫu

người

5

Có tay nghề > bậc 3/7

5

Thợ làm khuôn mẫu

người

5

Có tay nghề > bậc 4/7

6

Thợ làm sạch người 5 Có tay nghề > bậc 3/7