exit("a"); Năng lực nhân sự phân xưởng bê tông ly tâm, nang luc nhan su phan xuong be tong ly tam #exit("a");