exit("a"); Năng lực nhân sự phân xưởng Cơ khí - Đúc kim loại, nang luc nhan su phan xuong co khi - duc kim loai #exit("a");