exit("a"); Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, benh vien ung thu da nang #exit("a");