exit("a"); Cột điện bê tông ly tâm thường và dự ứng lực, cot dien be tong ly tam thuong va du ung luc #exit("a");