exit("a"); Công nghệ mới cho xi măng, cong nghe moi cho xi mang #exit("a");