exit("a"); Cọc vuông bê tông dự ứng lực và thường, coc vuong be tong du ung luc va thuong #exit("a");